Gündem

Soğuk Savaş, kamu diplomasisi ve Türk-İngiliz ilişkileri

İkinci Dünya Savaşı sonrası Soğuk Savaş Döneminde, aktörlerin güç toplamaya çalıştığı bu dönemde Türkiye’nin bu mücadeleden bağımsız kalması beklenemezdi…

Son dönem Osmanlı Devleti’nin dış borçları nedeniyle bağımlı ekonominin Genç Türkiye’ye en önemli görevi, milli birlik ve ekonomik bağımsızlık çabasıydı.

Milli Kurtuluş Mücadelesi sırasında Batılı devletler ile Sovyet Rusya arasındaki denge oyunu Kemalist kadronun lehine işledi ve yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli kazanımlar elde etmesine yardımcı oldu.

Bu politikadan çıkarılan dersle, milli ekonominin önceliğini unutmadan yabancı ortaklıklara dost olan ülkenin hedefi, Batılı değerlerin ve yaşam tarzının benimseneceği bir Türkiye olmuştur.

İsmet İnönü 1964’te “Dünyada bir düzen kurulur ve Türkiye onun içindeki yerini alır” demişti ama bu düzende yer almak için söylenenden çok daha önce hamleler yapmak mümkün.

Elbette Osmanlı-Rus Savaşı’nın yenilmesinin yarattığı Rus güvensizliği de Cumhuriyet’e miras kaldı. Çeşitli imla veya sözlü gelenekler tarafından eleştirilmesine rağmen, yaşanan “aceleci modernleşme” Türkiye Cumhuriyeti’nde de olumlu karşılanmıştır.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye bir kez daha kapitalist Batı bloğunu tercih etti. Bu seçim siyasi rejimden ekonomiye, dış politikadan toplumsal hayata birçok değişikliği beraberinde getirdi.

Bu değişimler, katıldığı bloğun ekonomik, stratejik ve kültürel ihtiyaçları ile kuruluş döneminden farklı bir repertuvara sahip Türkiye’nin ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmiştir.

2019 yılında yayınlanan Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’nin Kültürel Hayatında İngiliz Etkisi (1948-1965), çalışılması gereken bir alandaki gereksinimleri karşılayan bir başlangıç ​​çalışması olarak değerlendirilebilir.

Kitap, Türk-İngiliz ilişkilerinin uzun süredir devam eden siyasi boyutunun yarattığı kültürel boyuta odaklanıyor. Kapsamlı bir literatür taraması sonucunda ortaya çıkan eser, Türk-İngiliz ilişkileri tarihi açısından önemli bir fayda sağlamaktadır.

Resul Babaoğlu şu anda Siirt Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde görev yapmaktadır. Öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümü’nden mezun oldu.

2009 yılında Dicle Üniversitesi’nde “6/7 Eylül Olayları ve Türkiye’deki Rum Cemaati Üzerindeki Etkileri” başlıklı yüksek lisans tezinin ardından 2017 yılında “Osmanlı’dan Cumhuriyet Mekteb-i Mülkiye’ye” başlıklı teziyle doktora çalışmasını tamamladı. (1859-1960)”.

2018 yılında Nafi Atuf Kansu Eğitim Araştırmaları Ödülü’ne layık görülen doktora çalışması, çok yakın bir zamanda Türk Tarih Kurumu Yayınları tarafından yayımlandı.

KRALİÇE ELİZABETH’E BİR MEKTUP İLE BAŞLADI!

Kitabın giriş bölümünde Türk-İngiliz İlişkileri’nin geniş bir panoraması yapılmıştır. Yazarın da vurguladığı gibi bu ilişkilerin tarihi 16. yüzyıla kadar uzanabilir.

Kitapta bahsedildiği gibi İngiltere’nin Osmanlı İmparatorluğu ile ilişkilerine diğer Avrupa devletlerinden daha geç başlaması, iki ülke arasındaki coğrafi mesafe ile ilgilidir.

1583 yılında Sultan III. Murad’ın Kraliçe Elizabeth’e yazdığı mektup ve ardından üç İngiliz tüccarla iş yapma ayrıcalığı ile başlayan ve Soğuk Savaş yıllarına kadar süren diyalog kitapta ayrıntılı olarak anlatılıyor.

Bu karşılıklı etkileşim II. İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş döneminde yeni amaçlar etrafında şekillenmiş ve yeni iletişim alanlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Bu noktada yazar yine girişte; “Soğuk Savaş Küresel Rekabetinde Anahtar Bir Kavram: Kültürel Diplomasi”, 1940-1958 Türk-İngiliz Kültür İlişkileri ve “Soğuk Savaş Türkiye’sinde İngiliz-Alman Kültür Yarışması” konularına ayrı alt başlıklar altında değindi. Bu konular İngiliz arşivlerinden de desteklenen çeşitli kaynak, örnek ve belgelerle eserde işlenmiştir.

TÜRK-İNGİLİZ MÜZİK FESTİVALLERİ

1948-1965 dönemindeki kültürel etkinliklere odaklanan çalışmanın ilk bölümünde 1948-1951 yılları arasında Ankara’da düzenlenen Türk-İngiliz müzik festivalleri incelenmiştir.

Yazara göre bu festivaller Türkiye’de büyük heyecan yarattı ve Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve ailesi tarafından desteklendi.

İnönü, 10-17 Nisan 1948 tarihleri ​​arasında gerçekleştirilen 1. Türk-İngiliz Müzik Festivali’ne katılan müzisyenleri makamında kabul etti.

Noel Mewton-Wood’un piyano resitalinin en unutulmaz olduğu festivalde Sir Arthur Bliss, George Weldon, Henry Purcell, Benjamin Britten, Edward Elgar ve David Zirkin gibi isimler sahne aldı.

II. 24-29 Nisan 1949 tarihleri ​​arasında Türk-İngiliz Müzik Festivali düzenlendi. İlk organizasyon kadar başarılı olmayan bu etkinliğe şef Clarence Raybould, çellist Frederick Riddle, William Walton ve Vaughan Williams gibi önemli isimler katıldı.

16-22 Nisan 1950 tarihlerinde düzenlenen III. Türk-İngiliz Müzik Festivali ise Normen del Mar ve mezzo-soprano Nancy Evans gibi önemli isimlerle bir öncekinden daha fazla ilgiyle karşılandı. Festivalin ardından İngiltere Büyükelçisi Sir Noel Charles evinde bir kokteyl düzenledi.

IV. Türk-İngiliz Müzik Festivali 14-22 Nisan 1951’de yapıldı. Diğer festivallerle aynı konseptte düzenlenen bu organizasyondan sonra meclis bütçe ayıramadığı için etkinlikler bir daha yapılamadı.

TÜRK-İNGİLİZ KÜLTÜR ANLAŞMASI

Kitabın ikinci bölümünde Türk-İngiliz Kültür Antlaşması konusu yer almaktadır. İlk kez 1950 yılında gündeme gelen antlaşma 1956 yılında imzalanmış ve 7 Haziran 1957 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

“Türk-İngiliz İlişkilerinde Kurumsal Genişleme” başlıklı üçüncü bölümde, kültürel ilişkilerin kurumsallaşma pratikleri örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır. İngiliz Kültür Derneği, İngiliz-Türk Cemiyeti ve İngiliz Arkeoloji Enstitüsü gibi kurumların kuruluş ve faaliyetleri hakkında da önemli bilgiler verilmektedir.

Son bölümde ise Türk-İngiliz Kültür Anlaşması sonrasında gerçekleştirilen çeşitli faaliyetler anlatılmaktadır. Bu etkinlikler burslar, öğrenci değişim programları, karşılıklı öğretmen/akademisyen ataması, İstanbul’daki İngiliz Okulları ve daha birçok etkinlik ve etkinlik gibi örneklerle anlatılmaktadır.

183 sayfadan oluşan Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’nin Kültürel Hayatında İngiliz Etkisi (1948-1965), Türk-İngiliz İlişkileri, Türk Entelektüel Tarihi, Soğuk Savaş ve Soğuk Savaş gibi birçok alanda araştırmacılar ve okuyucular tarafından kullanılabilecek bir eserdir. çok daha fazlası.

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’nin Kültürel Hayatında İngiliz Etkisi (1948-1965) / Resul Babaoğlu / Libra Kitap / 184 s.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu