Gündem

SEDDK’den iki yönetmelikte değişiklik

Transfer tutarının tespiti ve takibine ilişkin usul ve esaslar Trafik Kazaları Nedeniyle İlgili Kişilere Sağlanan Sağlık Hizmet Bedellerinin Sigorta ve Kurumlar Tarafından Tahsil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te belirlendi. Bireysel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK).

SEDDK’nın Trafik Kazalarıyla İlgili Kişilere Verilecek Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, Zorunlu Trafik Sigortası, Sigorta ve Bireysel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nu açıklayan bentler eklenmiştir.

Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre havale tutarının tespiti ve takibine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

1 OCAK’TA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Transfer tutarlarının tespiti ve takibine ilişkin iş ve işlemler, Merkez tarafından sağlanan güvenli bilgi işlem altyapısı üzerinden gerçekleştirilecektir. Yönetmelik kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin Merkez tarafından sağlanan veri işleme hizmeti ve bu hizmetin kullanımına ilişkin usul ve esaslar Kurumun onayı ile Merkez tarafından yayınlanan rehberde düzenlenir.

Sigorta şirketlerinin, Sosyal Güvenlik Kurumu’na aktarılan tutara dayalı verilerin zamanında ve eksiksiz olarak Merkeze bildirilmesi nedeniyle; Havale tutarlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna zamanında beyan edilmesinden ve bu beyanın tutarlılığından Güvence Hesabı sorumlu olacaktır. Merkez, transfer tutarlarının zamanında ve eksiksiz olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletilmesinden sorumlu olacaktır.

1 Ocak 2022’de yürürlüğe girecek olan yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütüyor.

Resmi Gazete’de Tahkim Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 7’nci fıkrasında yer alan “Kurul başkan ve üyeleriyle birlikte” ibaresinden sonra “söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer almaktadır” ibaresi eklenmiştir. SEDDK tarafından Sigortacılıkta. itibariyle yürürlüğe girmiştir

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu