Gündem

Danıştay’dan Fahrettin Altun’a kötü haber: Savunması istendi

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), 14 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Basın Kartı Yönetmeliği’nin bir maddesi ile beş maddesinin bazı fıkralarının yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açtı. Danıştay 10. Dairesi’nin 12 Mayıs 2020 tarihli kararı ile; Bir maddedeki bir fıkranın yürütmesini durdururken, diğer maddeler için yürütmeyi durdurma taleplerini reddetti.

Bu karar hem CGD’nin hem de yönetmeliğin sahibi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın itirazı üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri’ne (IDDK) taşındı. İDDK’nın 4 Kasım 2020 tarihli kararı ile; CGD’nin bir madde kapsamındaki talep dışındaki tüm taleplerini yerinde görerek yönetmeliğin tartışmalı maddelerinin yürütülmesini durdurdu.

İDDK’nın söz konusu kararı doğrultusunda, alt mahkeme olan Danıştay 10. Dairesi’nin karar vermesi beklenirken, Haberleşme Müdürlüğü 21 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete’de değişiklik yayımlayarak, Yürürlüğü durdurulan yönetmelik hükümlerinin yeniden düzenlenmesi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan değişiklikler, Danıştay İdari Dava Daireleri tarafından yapılan değişikliklerin karara aykırı olduğu iddiasıyla CGD ve DİSK Basın-İş tarafından yeniden dava edildi. Aynı yönetmelik kapsamında açılan son dava ise Danıştay 10. Daire’de görülmeye başlandı. Danıştay 10. Dairesi, oybirliğiyle İletişim Başkanlığı’ndan savunma istedi.

“YİNE ÜRÜNLERİ DEĞİŞTİRECEK”

İletişim Başkanlığı’nın talebi üzerine CGD Başkanı Can Güleryüzlü, ANKA Haber Ajansı’na şu yazılı açıklamayı yaptı:

“Basın kartları konusunda yılan ve yalan hikayesine dönüşen bir süreçten geçiyoruz. Üç yıllık süreci bizde çok yakında geride bırakmış olacağız. Bu kadar uzun sürmesinin tek nedeni Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dur. basın özgürlüğüne neredeyse düşman olan. Basın kartlarını gazeteciler için bir tehdide dönüştürmek için yönetmeliği ‘yenileme’ adı altında hukuka aykırı olarak keyfi hükümlerle doldurmak; Danıştay’da açtığımız davada haksız olduğu tespit edilen Fahrettin Altun, geçtiğimiz Mayıs ayında askıya alınan yönetmeliğin maddelerini adeta yasayı atlatarak, yani hile yaparak değiştirmeye çalıştı.

Değişikliklerin hiçbiri Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararları ile uyumlu olmayıp, basın özgürlüğünü daha da kısıtlayıcı nitelikteydi. Bu hukuksuzluğu tekrar Danıştay’da dava konusu haline getirdik. Anayasasında ‘hukuk devleti’ yazan, hukuku tanımayan, özgürlüklere karşı çıkan bir ülkenin en etkin bürokratik makamlarından birinde oturan Fahrettin Altun’un anlayışıyla her şekilde mücadele etmeye kararlıyız. basmak. Dava kapsamında geçmiş yıllardaki tecrübelerimiz, Fahrettin Altun’un artık bu davayı kişisel kariyerinin en kritik konusu olarak gördüğünü gösterdi. Bu nedenle, yasalara karşı hile yapacak kadar hırslıdır. Bu davayı kişisel bir davaya çevirmiş olabilir, ancak ne bizim ne de Danıştay’ın kararlarıyla bunu bir basın özgürlüğü davası olarak görmediğine şüphe yok. Danıştay’ın önceki kararına uygun yeni bir karar alacağına ve bu hukuksuzluğa son vereceğine inancımız tamdır.”

“OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ”

Danıştay 10. Dairesi’nde görülen davadaki karar şöyle:

“Karar Danıştay Onuncu Dairesince verilmiştir: Davanın durumuna ve uyuşmazlığın hukuki niteliğine göre davalı idarenin savunması alındıktan sonra yürütmenin durdurulması talebi incelenecektir. veya 2577 sayılı İdari Usul Kanununun 16 ncı maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca savunma süresinin dolması üzerine işlem dosyasının aslı veya onaylı suretinin 28 Haziran 2021 tarihinde davalı idareye bildirilmesine oybirliği ile karar verildi. söz konusu düzenleme savunmayla birlikte gönderilmelidir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu